นิสสัน นาวารา เติมน้ำมัน B20 ได้แล้ววันนี้

Nissan_NAVARA_B20

นิสสัน นาวารา รองรับการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้แล้ว พลังงานสะอาดและยังประหยัดค่าน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันมีปั๊มน้ำมันพร้อมให้บริการน้ำมันไบโอดีเซล B20 อยู่ทั่วประเทศ และกำลังเพิ่มจำนวนหัวจ่ายน้ำมัน B20 ตามนโยบายของรัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

วิธีการตรวจสอบรุ่นรถยนต์นิสสัน นาวารา ที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20

Navara-Plate-01-01.jpg.ximg.l_4_m.smart

1. ตรวจสอบรหัสโมเดลและรหัสเครื่องยนต์ที่บริเวณห้องเครื่องยนต์ด้านคนขับ

1) ตรวจสอบรหัสโมเดล 18 หลัก
โดยดูรหัสตำแหน่งที่  8 / 9 / 10
จะต้องระบุว่าเป็น  D / 2 / 3
2) ตรวจสอบรหัสเครื่องยนต์ ต้องระบุว่าเป็น YD25DDTi

2. หากรหัสทั้ง 2 จุด ตรงกับข้อมูลข้างบน แสดงว่ารถยนต์ของท่านรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20

[ตัวอย่างเช่น]
MODEL = CVL4LZLD23ICP-DBFQ
ENGINE = YD25DDTi

 

คำแนะนำการใช้ น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถกระบะนิสสัน นาวารา

เครื่องยนต์ดีเซล YD ของรถกระบะ D23 ทุกรุ่น (รถ D23 ที่จำหน่ายตั้งแต่ ก.ย. 2557) ถูกออกแบบให้รองรับการใช้ B20 ได้ แต่เพื่อให้รถยนต์มีสมรรถนะที่ดีและพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ ขอให้ท่านปฏิบัติตามมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

– เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุก 18 เดือน หรือ ระยะ 30,000 กม แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีของไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ำมัน B20 มีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันทั่วไป

– ควรตรวจเช็คระยะทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม เมื่อระยะใดถึงก่อน ที่ศูนย์บริการนิสสันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

– ตรวจเช็คสภาพของรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ และควรใช้อะไหล่แท้ของนิสสันทุกครั้งเมื่อทำการเปลี่ยน เพื่อรักษาสมรรถนะที่ดีและการใช้งานที่ยาวนาน

– การใช้รถควรจะอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 16 องศาเซลเซียส เพราะในสภาวการณ์ที่ต่ำกว่าอุณหภูมิดังกล่าว อาจทำให้เกิดไขขึ้นในน้ำมันที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์

– หากพบว่าเครื่องยนต์มีอาการผิดปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

– เติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น

 


ค่าบำรุงรักษา

Nissan NAVARANissan-Navara-Kingcab-2019-Maintenance-cost-B20.jpg.ximg.l_12_m.smart

หมายเหตุ

 • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
 • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่ามาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น
 • SAVE SAFE สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถใหม่ หรือลูกค้าที่เข้ารับบริการ 10,000 กิโลเมตรแรก โดยสามารถติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Nissan NAVARANissan-Navara-Doublecab-2019-Maintenance-cost-B20.jpg.ximg.l_12_m.smart

หมายเหตุ

 • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
 • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่ามาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น
 • SAVE SAFE สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถใหม่ หรือลูกค้าที่เข้ารับบริการ 10,000 กิโลเมตรแรก โดยสามารถติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Nissan NAVARANavara-2.5-Benzil.jpg.ximg.l_12_m.smart

หมายเหตุ

 • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น